Tự động gửi báo hằng ngày vào Kindle với calibre server

/**: The english version of this article will be available in the next few days. Or at least I hoped so. Cũng lâu rồi tôi không viết gì. Hơi lạ...

My Journey to Firejail

Firejail is not new or trendy, so the full and detailed documentation is unsurprisingly easy to look for on the Internet. I just want to sum up about some specific...

How to access Deep web in 3 minutes

* depends on your internet connection This article will guide you on how to dive as fast as possible into the huge hidden part of the Internet. It should...

X Æ A-12, naming things is such a hard job

Elon Musk, ông chủ Tesla, từ lâu đã là một người làm tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. Ông nổi tiếng với những ý tưởng mà thế giới...

Ngắn gọn về Early Userspace trong Arch Linux

Khởi động một hệ thống chạy Linux Hồi xưa, khởi động một hệ thống chạy linux đơn giản như sau: Đầu tiên, sau khi nhấn nút nguồn, Bootloader sẽ...